สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ข่าวสาร/กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา "บำรุงปรุงดินให้ต้นไม้"

 

สำนักหอสมุดกลางโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ และ ผศ.ดร.วาทินี นุ้ยเพียร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมบุคลากรจิตอาสา สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกันปรับปรุงและบำรุงดินให้ต้นไม้หลังโครงการร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 8.00 -10.00 น. ณ บริเวณระเบียง ชั้น 8 สำนักหอสมุดกลาง ภาพโดย คุณคุณากร สุทธิกุล คุณยุทธชัย สมมุติ

 

 

 

 

 

สำนักงานสีเขียว สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ © 2021 :: Administrator